Consultations

An Bealach is Dealraithí a Roghnófar 2018

An Bealach is Dealraithí a Roghnófar 2018

Thit comhairliúchán poiblí amach ón 22 Márta go dtí an 11 Bealtaine 2018 feadh fhad iomlán an bhealaigh, imeachtaí poiblí ina measc ó Shord go Baile na Lobhar. Fuarthas beagnach 8,000 aighneacht ar an nguthán, ar ríomhphost, sa phost agus trí chártaí tuairimíochta.

Is féidir leat an tuarascáil iomlán chomhairliúcháin a léamh ina sonraítear an t-aiseolas ar an mBealach is Dealraithí a Roghnófar anseo.

Cáipéisíocht a Foilsíodh 

An Staidéar ar Roghanna Ailínithe (Staidéar 1)

An Staidéar ar Cheangal na Líne Uaine (Staidéar 2)

Uasghrádú ar Mheitreo na Líne Uaine (Staidéar 3)

Anailís Costais is Tairbhe, Márta 2018

Staidéar Cumraíochta ar Thollán Meitreo

Cáipéis Chomhairliúcháin Phoiblí ar an mBealach is Dealraithí a Roghnófar

Tuarascáil Aiseolais ar an gComhairliúchán Poiblí ar an mBealach is Dealraithí a Roghnófar

Cartlann an Láithreáin

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar chartlann an láithreáin don Bhealach is Dealraithí a Roghnófar 2018 anseo.