Teagmháil

COMHORDAITHEOIR CUMARSÁIDE LE PÁIRTITHE LEASMHARA

Suzanne Angley

GUTHÁN

Saorghlao 1800 333 777

UAIREANTA GNÓ

Ó Luan go hAoine 8.30am-5.30pm
An Satharn: Dúnta
An Domhnach: Dúnta

RÍOMHPHOST

info@metrolink.ie

TEAGMHÁLAÍ PREASA

Ríomhphost: press@metrolink.ie

SEOLADH

MetroLink
Bonneagar Iompair Éireann
Ionad Gnó Gheata na Páirce
Sráid Gheata na Páirce
Baile Átha Cliath 8
D08 DK10