Eolas

Fís

Fís

Uathoibriú

Mar gheall go mbeidh MetroLink scartha ón trácht eile go léir, coisithe agus rothaithe ina measc, tá deis iontach ann chun córas gan tiománaí a dhéanamh de. Tá uathoibriú á oiriúnú isteach ina gcórais reatha ag línte traenach eile agus cruthaíonn seo dúshlán. Baineann buntáiste mór le MetroLink mar gheall gur féidir linn dearadh a dhéanamh d’uathoibriú ón tosach.

Beidh MetroLink bunaithe ar Mheitreo Chóbanhávan agus ar na línte atá go hiomlán uathoibrithe ar Mheitreo Barcelona, a úsáideann córas rialaithe uathoibrithe traenach ar cruthaíodh go bhfeidhmíonn siad. Déantar maoirseacht ar na traenacha in ionad rialaithe a reáchtálann foireann oibríochtúil, slándála agus sábháilteachta ar féidir leo monatóireacht a dhéanamh ar gach carráiste, stáisiún agus ardán trí CCTV agus a dhéanann cumarsáid le paisinéirí trí fhógairt phoiblí. Is féidir le paisinéirí teagmháil a dhéanamh le rialaitheoirí go díreach óna gcarráiste.

Mar gheall nach gá d’oibreoirí oibriú a thuilleadh leo féin agus an traein á tiomáint acu, dírítear an fhoireann go hiomlán ar riachtanais phaisinéirí. Mar gheall go ndéanann an teicneolaíocht an oiread sin den obair, bíonn foireann na traenach i measc na gcustaiméirí, a fheabhsaíonn eispéireas custaiméirí.

Tá córais uathoibrithe fíor-shábháilte mar gheall go mbaintear an fhéidearthacht i dtaobh earráid dhaonna agus go bhfeabhsaíonn ardteicneolaíocht chomharthaíochta an tsábháilteacht. Blocálann scáileáin taobh an ardáin chun cosc a chur ar dhuine ar bith titim ar na rianta. Nuair bheidh an meitreo stoptha go hiomlán, bíonn doirse na traenach díreach trasna ó dhoirse scáileáin agus osclaíonn siad i gcomhthráth chun gur féidir le paisinéirí an traein a bhordáil go sábháilte. Dúntar na doirse ansin le chéile, agus imíonn an traein leis.

Bíonn amchláir níos solúbtha agus níos iontaofa mar gheall gur féidir le traenacha oiriúnú do chúinsí athraitheacha go tapa. Chuir uathoibriú a roghnú leis an gcinneadh a rinneadh faoi shaghsanna tolláin, chomh maith. Is féidir leat léamh faoi na buntáistí a bhaineann leis an gcinneadh seo i gCaibidil 5 den Cháipéis Chomhairliúcháin Phoiblí ar an Rogha Bealaigh.

Dearadh Stáisiúin

Roghnaíodh láithreacha na stáisiún chun iad a dhéanamh inrochtana don líon is mó daoine agus is féidir, óna n-áiteanna cónaithe agus a n-áiteanna oibre. Baineann tábhacht le hailtireacht na stáisiún mar gheall gurb é seo an spás is mó a mbainfidh paisinéirí eispéireas de. D’fhorbair Ailtirí Grimshaw an coincheap dearaidh do stáisiúin MetroLink agus chuir Idom, na hinnealtóirí Spáinneacha a dhear meitreonna timpeall an domhain, in Barcelona san áireamh, i bhfeidhm é.

Faoi mar a tháinig córais iompair uirbeacha chun cinn, tá dearadh stáisiúin tagtha chun cinn chomh maith, go háirithe ar leibhéal na talún, áit a mbímid ag súil le rud éigin níos mó ná díreach teacht ar staighre beo. Bíonn súil leis go ndéanfaidh stáisiúin nua-aimseartha idirghníomhú leis an timpeallacht uirbeach agus go méadóidh siad luach an spáis phoiblí, seachas é a laghdú.

Tá na spriocanna seo a leanas ag ár bhfís dearaidh:

 • Dírithe ar dhaoine
  ba cheart go mbeadh na stáisiúin ionchuimsitheach, inrochtana, agus taitneamhach lena n-úsáid ag na paisinéirí uile
 • Sábháilte agus slán ba cheart go mbeadh línte soiléire radhairc ann agus níor cheart go mbeadh ach beagán cor ann, chun gur féidir le daoine an méid atá agus cé atá ag druidim leo a fheiceáil.
 • Éifeachtúlacht
  caithfidh na stáisiúin réitigh ghalánta innealtóireachta a sholáthar.
 • Cáilitheacht
  ba cheart go mbeadh an loingseoireacht iomasach go nádúrtha; ba cheart go mbeadh an spás slachtmhar agus ba cheart go mbeadh eolas cothrom le dáta ar fáil gan stró.
 • Mórtas áite
  ba cheart go n-oirfeadh an dearadh do Bhaile Átha Cliath agus go soláthródh sé comhthéacs agus carachtar.
 • Síoraí
  ba cheart go ndéanfaí stáisiúin de na stáisiúin a sheasfaidh an aimsir agus go mbeidís éasca le cothabháil agus le hoibriú.

Inrochtaineacht: Dearadh do Chách

Luaitear i Straitéis Iompair Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath gur cheart go mbeadh an bonneagar agus seirbhísí iompair ionchuimsitheach do chách de bhua a ndearaidh agus a leagan amach.

Fiú tar éis mionathruithe a dhéanamh le blianta beaga anuas, is minic go gcruthaíonn foirmeacha níos sine d’iompar poiblí ar dearadh iad gan tús áite a thabhairt d’inrochtaineacht dúshláin do roinnt paisinéirí a bhfuil soghluaisteacht laghdaithe acu nó lagú céadfach orthu.

Cuimseofar dearadh uilíoch sa MetroLink ón tús agus tá “inrochtaineacht do chách” i gcroílár an tionscadail.

Beidh an córas iomlán, stáisiúin, traenacha agus ardáin bhordála comhréidh ina measc go hiomlán inrochtana d’úsáideoirí cathaoir rothaí agus naíchóiste. Déanfaidh seo an bagáiste níos éasca lena láimhseáil freisin.

Beidh trealamh fógraí fuaime agus amhairc ar na traenacha a dhéanann fógraí faoi ‘an chéad stad eile’ chun cabhrú le daoine a bhfuil deacrachtaí amhairc nó éisteachta acu.

Déanfar an t-eolas taistil scríofa, clóite, ar líne agus ó bhéal go léir agus nuacht eile a thugtar le fios don phobal a chur in iúl ar bhealach soiléir, inléite agus sothuigthe agus friotal neamhchasta á úsáid.

Cuireann na scáileáin a chosnaíonn taobh an ardáin cosc ar dhaoine titim ar na rianta, agus cruthaíonn siad sábháilteacht bhreise.