Consultations

An Bealach is Dealraithí a Roghnófar 2019

An Bealach is Dealraithí a Roghnófar 2019

Thug MetroLink faoi chomhairliúchán poiblí ar an Rogha Bealaigh i rith tréimhse ocht seachtaine ón 26 Márta 2019 go dtí an 21 Bealtaine 2019. D’fhreastail breis agus 1,000 duine ar na cúig imeacht phoiblí a cuireadh ar bun ag príomhláithreacha feadh an bhealaigh.

Fuarthas breis agus 2,000 aighneacht ar ríomhphost, sa phost agus ag imeachtaí comhairliúcháin, líon a bhí i bhfad níos lú ná na 8,000 aighneacht a fuarthas i rith an chéad chomhairliúcháin in 2018 ar an mBealach is Dealraithí a Roghnófar agus b’fhéidir gur thug seo le tuiscint gur éisteamar.       

 

Cáipéisí a foilsíodh don Chomhairliúcháin Phoiblí ar an Rogha Bealaigh

Tuarascáil Intógtha - Dúnadh na Líne Uaine

Idirghabháil ar Thoilleadh Éilimh Amach Anseo ar Líne Uaine MetroLink

Forbairt Dearaidh na Rogha Bealaigh

Cáipéis Chomhairliúcháin Phoiblí ar an mBealach is Dealraithí a Roghnófar

Tuarascáil Aiseolais ar an gComhairliúchán Poiblí ar an Rogha Bealaigh