Route Description

An Bealach Deiridh a cuireadh faoi bhráid An Bhoird Phleanála

Déanfaimid cur síos sna míreanna thíos ar an mbealach, tabharfaimid roinnt dul chun cinn a rinne an dearadh ó 2019 agus roinnt de na hathruithe níos suntasaí a cuireadh i bhfeidhm chun solais.

Is féidir leat cliceáil ar na boscaí thíos leis an gcur síos ar an mbealach a fhairsingiú, a rinneadh a dheighilt ina cheithre stráice.

 

 

MetroLink Route Map September 2022